چگونه تا زمانی که زنده هستید یک زندگی شاداب و با نشاط داشته باشید.(قسمت پنجم)

جوان بمانید قسمت پنجم

33- با این حال همین طور که پیری اثرگذار می شود چنین سوراخ هایی می توانند کمی بزرگتر شوند یا این پنیر می تواند کمی نازکتر شود. وقتی که سوراخ های بزرگ در یک لایه از پنیر دقیقا با سوراخ های بزرگ مربوط به لایه دیگری روی هم بیفتد شما دچار مشکلات زیادی می شوید. این کمی مشابه با پیری است: مشکلات کوچک ممکن است تاثیر چندان بزرگی را در اینجا و آنجا نداشته باشند اما وقتی این مشکلات بزرگ می شوند و وقتی که با سایر مشکلات در ارتباط متقابل قرار می گیرند شما چیزی را ایجاد کرده اید که مایل هستم نام آن را شبکه علت و معلول بگذارم. یعنی وقتی که مشکلات به ظاهر کوچک سلامتی به مشکلات بزرگتر افزایش می یابند – همه آنها احتمالا توسط علت های مختلفی ایجاد شده اند.

34- پیری برگشت پذیر است ، تنها چیزی که نیاز دارید یک هل است

35- بسیاری از مردم فکر می کنند که پیری گذرگاهی از یک فرآیند است که ما محکوم هستیم به استفاده کردن از عصاها، سمعک ها و عینک های ته استکانی. در حالی که ما نمی گوییم که شما کاملا در طول این مسیر از این دست اندازها بر حذر خواهید بود ، می گوییم که پیری آن قدر ناگزیر و اجباری نیست که دستشویی رفتن در هنگام صبح هست.

36- آنچه که قرار است بیاموزیم این است که چطور سیستم های خودتان را تحریک کنید تا به نفع شما کارکرده و نقاط قدرت را در زندگی به وجود آورید. نکته پر اهمیت این است که هیچوقت برای شروع کردن این تغییرات خیلی دیر و یا خیلی زود نیست و شما نیازی به یک تعمیرلت کامل ندارید چون بدن شما یک ماشین بسیار عالی است. آنچه که نهایتا انجام خواهید داد این است که نقاط و حلقه های ضعیف مربوط به شخص خودتان یا همان چیزهایی که شما را نسبت به اثرات پیری بسیار آسیب پذیر کرده را پیدا کرده و تعمیر کنید. اثرات انباشته ای که این هل دادنها دارند، اگر چه که از نقطه نظر رفتاری و یا حتی از نظر بیولوژیکی چیز عمده ای نیستند اما وقتی که باعث افزایش طول و کیفیت زندگی شما می شوند، می توانند بسیار عظیم باشند.

37- حقیقت پیری این است که در وضعیت فعلی ، توانایی این را دارید که 35 درصد نسبت به آنچه که انتظار می رود ( امید زندگی در شرایط فعلی برای مردان 75 و برای زنان 80 سال است) طولانی تر و با کیفیت به مراتب بیشتر و بدون ضعف زندگی کنید. یعنی این که منطقی است گفته شود که شما می توانید در طول مسیر خود به صد سالگی و یا بیشتر از آن برسد و از یک زندگی با کیفیت مناسب لذت ببرید. با وجو آن که تکیه بر استعداد ها ، مهارت ها و دانش دیگران ممکن است شما را از یک مخمصه پزشکی بیرون بیاورد اما آنچه که واقعا شما خواهان آن هستید این است که اصلا وارد این بازی نشوید. مصرف محدود کالری ها ، افزابش توان بدنی و داشتن خواب خوب سه تا از بهترین داروهای طبیعی و ضد پیری هستند. این اعمال با هم – و به همراه سایر کارهای که توصیه می کنیم – 70 درصد چگونگی و کیفیت پیر شدن شما را کنترل می کنند. آیا مایل هستید که در آینده قدرت خود را به جای آن که در دستان افراد دیگری قرار دهید در دستان خودتان نگهدارید؟

38- چون در گذشته اشتباهاتی داشته اید نگران نباشید که نمی توانید آنها را جبران کنید. حتی اگر صبحانه غذاهای گوشتی خورده اید یا سلول های مغز خودتان را با استرس سوزلنده اید باز هم می توانید جبران کنید. هر نوعی از سبک زندگی هم که تا کنون داشته اید باز هم پیری قابل برگشت است: اگر بخواهید می توانید دوباره شروع کنید. اگر عادت صحیحی را برای سه سال مدوام انجام دهید اثر آن روی بدنتان چنان است که گویی آن عادت را در تمام زندگی داشته اید. حتی بهتر از آن این است که بعد از سه ماه از گذشت یک تغییر در رفتار اثر آن در امید به زندگی دیده می شود.

39- همان طور که گفتیم ، پیری اجتناب ناپذیر است اما سرعت پیر شدن ، نه. این حقیقت را در نظر بگیرید که فقط 10 درصد افراد که در دهه هفتاد عمر خود هستند به عنوان آسیب پذیر در نظر گرفته می شوند. آنچه که سعی داریم انجام بدهیم اطمینان سازی از این است که درصد پایین برای مدت طولانی تری پایین باقی بماند. می خواهیم که در پایان مسایقه همان احساس خوبی را که در شروع آن داشتید، داشته باشید.

40- هدف ما در اینجا اطمینان از این است که تا زمانی زنده هستید کیفیت بالایی از زندگی را داشته باشید. این یک سناریوی ایده آل است . نه؟ هیچکس نمی خواهد که سالهای بعد از 50 سالگی زندگی اش را با رژیم غذایی کم قند و کم چربی سپری کند، از زخم های بستر رنج ببرد و یا این که دچار فراموشی شود و گذشته اش را به خاطر نیاورد. شما خواهان این هستید که حتی وقتی که هشتاد ساله هستید احساس کنید که سی سال دارید. می خواهید که عقل یک پدر بزرگ یا مادر بزرگ را داشته باشید بدون این که احساس کنید که یکی از آنها هستید. بنابراین هدف ما این نیست که شما را تا 120 سالگی ببریم – مگر این که این 120 سال همراه با کیفیت باشد.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید